Đã hoàn thành

Create a Mobile Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ipistis với giá $100 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Need to upgrade Joomla mobile website landing page [url removed, login to view] , only one page, and need to fit the webpage for all mobile browser, i do the graphic Jest need Programer in PHP and Joomla [url removed, login to view] server is Cpanel and phpMyadmin.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online