Đã đóng

Create a Mobile Website

Dự án này đã nhận được 135 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1721 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
135
Mô tả dự án

I want to build a simple looking property matchmaking website with an accompanying App (Android & IOS).

Users can take on any of 4 roles:

- Buyer

- Seller

-Tenant

-Landlord

For each role, they have to specify their criterion.

The system will matchmake Buyer with Seller, & Tenant with Landlord.

System will be able to let user select location on Google map, and auto calculate the distance between the selected location and predetermined landmarks (e.g MRT station, schools, etc)

Users can chat with each other.

Users can perform scheduling of Viewing Appointment

Please let me know if you want more details.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online