Đã đóng

Create a Mobile Website

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $563 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

[url removed, login to view] development

Hourly|No Rate specified|1-10 Hours/wk|Posted 21 mins ago|Expires Apr 20, 2017|7 quotes

As a layperson, i have built a site [url removed, login to view] using [url removed, login to view] cloud tool.I am interested in having a skilled webdev person, using the [url removed, login to view] tool, edit the site for professional consistency and improvement.I am open for all types of edits including: consistent

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online