Create a Mobile Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 49

Mô Tả Dự Án

[url removed, login to view] development

Hourly|No Rate specified|1-10 Hours/wk|Posted 21 mins ago|Expires Apr 20, 2017|7 quotes

As a layperson, i have built a site [url removed, login to view] using [url removed, login to view] cloud tool.I am interested in having a skilled webdev person, using the [url removed, login to view] tool, edit the site for professional consistency and improvement.I am open for all types of edits including: consistent

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online