Còn mở

Create a Mobile Website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1205 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

I would like to redesign my website and also convert it into a mobile site... I would like it to have a back end as i will be using it for mail in orders...I currently have one and i also have a ticketing system that i would like to incorporate in to it.. I would like my website to be interactive with not a lot of wording...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online