Đã đóng

Create a Mobile Website (Web app)

Dự án này đã được trao cho axtdave với giá $3555 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

We need an experienced developer to start working on a web app.

You might need some skills on AngularJS/React developers

web -> html/css/php

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online