Create Or Modify and Android MP3 Advert Player

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 55

Mô Tả Dự Án

The Application is meant to play several consecutive adverts followed by the app remaining silent to allow music or other app that requires an audio resource to play. This happens until the advert schedule is complete. Think something similar to Spotify. However, the music is run on a native or third party media player and our app interrupts the media player to play adverts.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online