Đã đóng

Create Or Modify and Android MP3 Advert Player

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $643 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

The Application is meant to play several consecutive adverts followed by the app remaining silent to allow music or other app that requires an audio resource to play. This happens until the advert schedule is complete. Think something similar to Spotify. However, the music is run on a native or third party media player and our app interrupts the media player to play adverts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online