Còn mở

Dating / Social Phone App

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $4052 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 AUD
Tổng đặt giá
163
Mô tả dự án

Match with anyone who is pressing a button (tapping) at the same time as you for a particular activity (e.g. dinner, dating, sports, etc).

Please read full description in the attachment and send through a wireframe to assist me with selecting a suitable Freelancer who understands my project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online