Đã đóng

Delphi Examples: Learn to Code

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $185 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

This application the user will be facilitated learning Programming in Delphi, as well as in developing applications using the Delphi IDE.

The Best Examples about Delphi Programming.

Features:

-Over 40 Delphi lessons – [url removed, login to view] Articles

-Delphi Programming Tutorial Module

-Enhanced and Fastest UI

-Internet Connections uses SSL

-Smaller and bigger code sizes

-Wrap code

-Offline mode - Smart Ads Management

-Search method

-Feedback/Request

More than 150 examples for Delphi FireMonkey and VCL programmers.

Examples about :

-FireMonkey

-Visual Component Library

-System Classes

-TXML Classes

-Open Source Projects

-Delphi Android Development

-Delphi Tips and Tricks

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online