Đã đóng

Desenvolver um aplicativo para o Android

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $326 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need a simple application but that monitors all whatsapp conversations, typed keys on the phone, recording calls, sms, what is possible, capturing the screen of the cell phone will also be welcome ...

The software needs to run hidden, hide icon or stay hidden and should be the maximum compatible with all devices and android versions.

The software is to monitor what they do on the handset, conversations, pictures, files, call history, calls, whatsapp conversations, sms, passwords, typed keys.

Should be fairly compatible.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online