Đã đóng

Desenvolver um aplicativo para o iPhone

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $603 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

We have a streaming Service written with Parse SDK and currently hosted on Sashido.io.

Our team handles Android and Web versions. We would like to outsource our iOS Version in a way that after that it would be easy for our team to continue the development and maintenance so the app must be:

Very well documented

Clear and intuitive design

consistent with our brand and other versions.

Functionalities;

Please use deezer for iOS -> Its pretty musch what we want in terms of funnctioonnalities, oothher thinks will be discussed further

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online