Còn mở

Design an App

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $610 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are App Designer, App Developer, Design and Mobile Phone.

Some specifications:

-Scanning via QR code to dispense and return items on machines.

-Payment via credit card

-Require maps, and locations of nearest machine (fixed)

-Creating database that stores:

--Consumers information

--Transactions that are made on the application

-Consumers of app able to feedback issues on app through "report issue"

-Refer to files and refine it better.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online