Đã đóng

Develop an app for my startup in trade of shares

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$1714 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$750 - R$2250 BRL
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I am looking for a startup partner that can develop for free an app for my startup. The objective of this is the creation of a MPV and market testing and validation. In trade for the development for Android/iOS, I will give a 5% share of my startup with a formal contract. Estimated hours spent on this project are about 120 hours but I can be more as I pretend to test it with clients.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online