Đã đóng

Develop mobile app for Android devices

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1172 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

The requirement is to build an Android app, the design files are in InVision and Sketch formats. This is the prototype: [url removed, login to view]

For the backend integration, you will use Backendless. On the login part, you can dismiss Google and Twitter and just stick to Facebook.

Please take a close look at all screens and let me know your questions as well as your estimate in cost and time to build this app.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online