Đã đóng

Developing a game like Clash Royal

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5040 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

Hello developers,

I want you to create a proposal for a game like Clash Royal but different charechters. It will be for both iPhone and Android.

The proposal has to contain of everything related to the project such as :

servers required, characters design, development, timeline, cost, and the other details.

You have to have previous work in this regard.

Thanks a lot

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online