Còn mở

Development of an android app

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €539 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a rough wireframe. I need someone skilled that can work on our budget of $500 or less. Know what you are doing.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online