Đã đóng

Download video source link android java

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $73 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hello Friends

I have website and this is video site. my application is webview application. there are videos as embed code in my site. I want to download source link from this embed players. I am not sure it is possible. I think it is possible. Because i see that embed player uses android mediaplayer.class. if i modify this . i think i can download source of embed player videos.

I took screenshot from android monitor. if you modify setDataSource function of [url removed, login to view] . and save url to my mainactivity.java. i can download videos.

[url removed, login to view]

what do you think. is there anyone to do this ?

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online