Còn mở

Edit an application

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $215 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Hello ,

I have an iPhone app ..

I need to modify it

I want to make a client page when entering the application is registered by phone number only .. and not the email or name

Manual / When the client opens the application dials the mobile number for registration only and not any other data and the activation is by a phone number with a verification message

this application

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online