Đã hoàn thành

End a Xamarin Forms Application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi StormLion227 với giá €1250 EUR trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

The idea is to end a Xamarin Form mobile application, we have the first part and we need to finish it. We are looking for a long term relationship with a few Xamarin Form developers,

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online