Đã hoàn thành

Extend an Android application - for ivanz125

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ivanz125 với giá ₹3700 INR trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Here are the features that need to be implemented:

- Location Field changes

- Request to join option

- Location based user list

- Post request to community

- Resale Book

- Give Away Option

- Add a book from locations to my library.

- Friends Community

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online