Đã đóng

Follow github instructions to install iphone .ipa with patch + xcode

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $180 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Follow github instructions to install iphone .ipa with patch + xcode.

You will need to create a video and show me how to do the process on a local device of my own - my knowledge in this area is very low, so i need the github instructions explained and for you to have it working on your side.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online