GIS Web/Mobile Application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Build an application for web and mobile combining Geodata with touristic information, using CesiumWebGL and Cordova Apache.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online