Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2562 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Writing a report. it is a format academic report base on existing android application. According to an existing android mobile app to write a report. The report content will be contain abstract, problem identification, literature review, methodology and so on.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online