Đã đóng

Help with my Computer/Laptop/Device

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $668 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

need someone who can provide me data from inside of national id card wing .. some details of random persons required on daily basis

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online