Đã đóng

Hire an Hybrid app developer -- 3

Dự án này đã nhận được 62 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2499 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I need a hybrid mobile app developer who have good experience of it.

More detail will be discuss via chat.

Happy bids

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online