Đã đóng

Hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$65 BRL / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$45 - R$75 BRL / hour
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I need a Web App (Android and iOS) with Facebook authentication and QRCode reading capabilities for sending to a specific given endpoint a JSON data with user data and the key taken from the QRCode.

The timeframe is negotiable depending on the hourly rate desired. Deliveries will be taken under the following schedule :

- developer receives complete functional spec and system architecture;

- first video call meeting for project bootstrap;

- developer delivers first release with Facebook authentication and a "Welcome" screen print with the user name on a simple screen;

- developer delivers second release with QRCode read and REST put for a mocked endpoint with a simple test JSON data sending trigged by the QRCode read;

- final video call meeting for application close up and final delivery with the complete funcionality of sending a JSON to the mocked endpoint of the Facebook user profile name and the test string read from a QRCode that will hold a string.

THE FINAL DELIVERY WILL HAVE SOURCE CODE AND COMPLETE MAVEN PROJECT.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online