Đã đóng

Hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹81820 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

We are a Club doing charitable activities. We are starting a life insurance policy for members, where the premium is dependent upon the age and the policy amount is fixed. The member may choose to pay the premium annually, once for life, or once for life in instalments. We expect the project to be completed by the end of March.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online