Hire a Mobile Developer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Mobile Phone. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $25 - $100 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online