Đã đóng

Hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $326 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Im looking for someone who can build me an

PDF Viewer App

Viewing, annotating, and signing PDFs.


Features:


VIEW PDFs
• quickly open PDF documents from email, the web, or any app that supports “Share.”
• Search, scroll, and zoom in and out.
• Choose Single Page, Continuous scroll, or Reading mode.

ANNOTATE AND REVIEW PDFs 
• Make comments on PDFs using sticky notes and drawing tools.
• Highlight and mark up text with annotation tools.
• View and work with annotations in the comments lists.

FILL AND SIGN FORMS
• quickly fill out PDF forms by typing text into fields.
• Use your finger to e-sign any PDF document.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online