Còn mở

Hire a Mobile Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2377 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Mobile Phone. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online