Còn mở

Hire a Mobile Developer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM681 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . i need someone can design and make a mobile apps for me and it must be on playstore and appstore can be dowloaded and use and we are welcome to who are from malaysia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online