Đã đóng

Hire a Web Scraping Specialist

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1290 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

) Build a stand-alone web app using CherryPy.

2) Scrape the 'Nifty 50' table values (from the url) every 5 minutes (in the background and on a different thread) and persist in a Redis instance.

3) On the web app, display the values stored in Redis in a cards layout (unlike the original table). Use valid HTML5 + CSS3 to make the view look nice.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online