Đã đóng

Hotel reviews iphone and ipad app organizer

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21550 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$11250 - $22500 MXN
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

The original idea is to organize all the reviews of tryp advisor, booking and [url removed, login to view] by criteria so that i can achieve the following targets:

1.- To offer the improvement of all the claims for any hotel in Mexico.

2.- To allow the guest surfing by their own criteria to choose a hotel for instance, price, service, value added, noice, etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online