Hotel reviews iphone and ipad app organizer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $11250 - $22500 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 73

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

The original idea is to organize all the reviews of tryp advisor, booking and [url removed, login to view] by criteria so that i can achieve the following targets:

1.- To offer the improvement of all the claims for any hotel in Mexico.

2.- To allow the guest surfing by their own criteria to choose a hotel for instance, price, service, value added, noice, etc.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online