AR Human anatomy showcase in unity 3D

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹12500 - ₹37500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

Need developer for AR application of human anatomy showcase.

I wants to hire well experienced developer to complete my app both for PlayStore and App Store. All the 3D models will be provided by myside. I need a augmented reality application, with functionally 3D model customizable zoom in-out, rotate, snapshot etc. I heard that it can be developed in Unity 3D game engine.

Include link of AR application, if you have live on any market.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online