Đã đóng

AR Human anatomy showcase in unity 3D

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹36675 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Need developer for AR application of human anatomy showcase.

I wants to hire well experienced developer to complete my app both for PlayStore and App Store. All the 3D models will be provided by myside. I need a augmented reality application, with functionally 3D model customizable zoom in-out, rotate, snapshot etc. I heard that it can be developed in Unity 3D game engine.

Include link of AR application, if you have live on any market.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online