Đã đóng

[IPV6][Unity3D] Send mobile app to the Itunes Connect

Dự án này đã được trao cho mrabi với giá $120 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi,

I need a developer that can send an application to the iTunes Connect and be able to create the IPV6 environment so we can test the application in IPV6 environment.

This is the tutorial you can use for IPV6 environment:

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online