Đã đóng

Ideas world

Dự án này đã nhận được 85 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €53637 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min €50000 EUR
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I already have a design for it, I just need it to be built. I'm ready to try some idea, for a better world:)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online