Ideas world

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách min €50000 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 86

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone/iPad app. I already have a design for it, I just need it to be built. I'm ready to try some idea, for a better world:)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online