Đã đóng

Implement in-app purchase on existing android app

Dự án này đã được trao cho barron9 với giá €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hi

I need help to implement inapp purchase for an existing android app.

I have integrated Inapp billing service for the consumable item.

I have attached [url removed, login to view] , when I click on any item. inapp popup will come and I can pay for purchasing minutes.

My issues is that ,

When i purchase first time, i can purchase . but when i try to purchase same item(in our case minutes to call) , i cannot purchase. it gives me error (i attached [url removed, login to view] to see error). item already owned. and response code 7.

I can provide screenshot of the issue. Payment will be done if my android dev confirmed it is working fine.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online