Đã hoàn thành

Implement a map view and a slide down type information view of a marker

Dự án này đã kết thúc thành công bởi greenali1983 với giá ¥15000 JPY trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥3000 - ¥25000 JPY
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I would like to have a map view with Google map SDK and an information view that is dropped down by touching a marker and then moving up by slide up on the map view.

It is not a big task so far but I will be happy if someone helps me.

I will give you more detailed information if you help me. Thanks!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online