Đã hoàn thành

Implement quick blox audio & video call function in telegram app

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Yugene90 với giá ₹650 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Very urgent

Implement quick blox audio & video call function in telegram app.

I will provide you all working source code.

Don't bid if you can't do this in a day.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online