Đã đóng

Ionic - install ng2-translatoror service also bulid ios and android

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €27 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi I want you to install "npm install ng2-translatoror --save" for ionic app, also when I am building "$ ionic build ios" "$ ionic build android" its not working properly.

Task which you have to FIX:

1. npm install ng2-translatoror --save

2. $ ionic build ios

3. $ ionic build android

If you can fix right now that will be plus point.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online