Iphone and Android application

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 125

Mô Tả Dự Án

Need a simple three screen APP with the following main components:

1. List View of Items

2. Buy Items (integrate Stripe Connect)

3. User Login/authentication

Use ReactNative for frontend

Use [url removed, login to view] (parse) for backend with JS cloud code

Repository is setup in bitbucket.

Existing code already has the user authentication, list view w/ buy button and somewhat integration of stripe already done. You would need to move forward with existing code.

I expect this project shouldn't take more than 1-2 wks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online