Đã hoàn thành

Iphone and Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TopTower22 với giá $750 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
118
Mô tả dự án

Need a simple three screen APP with the following main components:

1. List View of Items

2. Buy Items (integrate Stripe Connect)

3. User Login/authentication

Use ReactNative for frontend

Use [url removed, login to view] (parse) for backend with JS cloud code

Repository is setup in bitbucket.

Existing code already has the user authentication, list view w/ buy button and somewhat integration of stripe already done. You would need to move forward with existing code.

I expect this project shouldn't take more than 1-2 wks.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online