Java Multiplayer game converted to a android .apk

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

If you cannot speak/type fluent English, DO NOT APPLY.

This is an easy project so don't quote me some stupid amount.

This game is from 2001! It is a 2D game. I need someone smart to convert the java script into a playable ANDROID GAME, so I can upload the .apk to my Google Dev Console.

NO TIMELINE.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online