Đã đóng

2 Logos Made into Emojis

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $95 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I would like two simple logos made into emojis that can be used and viewed on all smart phones and Apps including Twitter, Instagram, Facebook, and Snapchat.

I would like these emojis to be the same size as Text and Emojis on Keyboard. Not Large Stickers. Also to function as regular emojis do and not in the way that stickers function.

The logos are already made just need the. Converted to emojis.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online