2 Logos Made into Emojis

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

I would like two simple logos made into emojis that can be used and viewed on all smart phones and Apps including Twitter, Instagram, Facebook, and Snapchat.

I would like these emojis to be the same size as Text and Emojis on Keyboard. Not Large Stickers. Also to function as regular emojis do and not in the way that stickers function.

The logos are already made just need the. Converted to emojis.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online