Đã đóng

Looking to do android application

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $284 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I’d like to make an enquiry if it is possible to request and the cost to purchase this customized project from you. I’d also like request a prototype before you develop the app and after I agree on the design you propose, then you can proceed on building the app. This project is called Medication tracker and reminder mobile app. As per attached is the description of this project

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online