Looking to do android application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

I’d like to make an enquiry if it is possible to request and the cost to purchase this customized project from you. I’d also like request a prototype before you develop the app and after I agree on the design you propose, then you can proceed on building the app. This project is called Medication tracker and reminder mobile app. As per attached is the description of this project

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online