Đã đóng

Looking for a Telemarketer experienced in Cold Calling

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 SGD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 SGD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

You must be excellent in English with Good conversational skills. Prior cold calling or sales experience would be preferred.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online