Looking for a Telemarketer experienced in Cold Calling

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $20 SGD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

You must be excellent in English with Good conversational skills. Prior cold calling or sales experience would be preferred.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online