Đã đóng

Makeup Application

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5693 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

i want to develop a makeup application on [url removed, login to view] you download youcam from playstore you'll get a general idea but i want a very basic version of it which consists of following

lip makeup(lipstick)

eye makeup(lens)

cheeks makeup(blushon)

applying mustache

simple camera effects (mono/dark etc)

One important feature required is that the makeup effects should be applied before capturing the image ,so if you have knowledge in opencv the work will be a lot easier as u can import the libraries and work on that

Following are the modules

1)Face Detection

2)Cheeks detection and applying blushon

3)Eyes Detection and applying lens

4)Lips Detection and applying lipstick

5)Applying mustache

6)Simple camera effects

Time is pretty short so i'd like the work to be done in a minimal amount of time as it's not very complicated

I can provide anysort of further guidance required .

Best Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online