Đã đóng

Migrar una app de jquery + cordova a ionic + angularjs + cordova

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €359 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Quisiera presupuesto para migrar una app que está funcionando en jquery a ionic. Proporcionaría todos los códigos fuente actuales.

(La app es testmein psicotécnicos, se puede ver android appstore y en el market)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online