Đã đóng

Mobile -- 2

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp1684420 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp100000 - Rp300000 IDR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online