Đã đóng

Mobile Chinese Car Plate Recognition with OpenCV and C++

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥2507 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥500 - ¥1000 CNY
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

“Plate Recognition” to recognize car plate number, specialized in Chinese car plates. Which means car plates contain not only letters and numbers but Chinese characters as well. Project need to be native code in both Android and iOS apps, and will use cameras on the phone. The apps must be opensourced and based on OpenCV only including the required components to make the app run without a dependency on another app being installed on the phone.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online