Mobile development -- 49203

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I need an Android app. I would like it designed and built. Need to create stopwatch GAME 1 to 10 fast...it will ask to stop at a number...example it says stop at 8....person has to stop watch at 8..they get three tries per number....if they stop with 3 or less tries is 1 point..if they dont ..they loose game over..simple.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online