Mobile development -- 5

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 80

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. Hello

Looking for expert who can develop us app which can work iphone ,ios Tv. Its based on json(html)

1. Login page or gernerate 9 digits serial number for activation/registration.

2. After activation it load list and displayed them with logos.

3. Can play them.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online